SharePoint 2007 – Instellen als standaard Mijn site

De eerste keer dat u op Mijn site klikt, wordt uw Mijn site en de bijbehorende URL gemaakt. U kunt dan op Mijn site informatie over uzelf presenteren, zoals uw talenten en werkzaamheden, uw relaties met collega’s en de groepen en distributielijsten waartoe u behoort.

In Microsoft Office programma’s zoals Outlook en Word, hebt u direct toegang tot Mijn site. U kunt op die manier rechtstreeks vanuit Microsoft Office-programma’s documenten automatisch opslaan en openen. Om de verbinding met Microsoft Office tot stand te brengen, moet u de URL controleren van Mijn site waar de documenten en andere informatie worden uitgewisseld. U doet dit door een standaard Mijn site in te stellen.

Mijn site instellen

U kunt maar over één URL beschikken voor de verbinding tussen Microsoft Office en Mijn site. Als u de standaard site nog niet hebt ingesteld, wilt u dat misschien doen via de koppeling Instellen als standaard Mijn site op de introductiepagina van Mijn site.

Wanneer u de standaard Mijn site wijzigt, gebeurt het volgende:

  • Er verschijnt een melding

Microsoft Office kan uw Mijn site onthouden zodat documenten die met
Outlook op Mijn site zijn opgeslagen, worden gesynchroniseerd en Mijn site
wordt weergegeven wanneer bestanden worden geopend of opgeslagen.

  • Er wordt een nieuwe URL ingesteld als locatie voor Mijn site.
  • Active Directory veld ‘Web Page’ wordt bijgewerkt.
  • Microsoft Office worden automatisch omgeleid om op de nieuwe locatie documenten op te kunnen slaan en openen.
  • De documenten en koppelingen op de oude locatie van Mijn site blijven daar tot u deze verwijdert.
  • Controleer de URL in het dialoogvenster Mijn site voor Microsoft Office configureren om na te gaan of dit een vertrouwde locatie is op het netwerk van uw organisatie en klik vervolgens op Ja.
  • Als u het instellen van de standaard Mijn site wilt annuleren, klikt u op Nee. U kunt deze later instellen via de koppeling Instellen als standaard Mijn site op de introductiepagina van Mijn site.