Timer Jobs in Sharepoint 2007

Timer jobs in SharePoint 2007 worden in het product voornamelijk gebruikt om beheertaken in te roosteren zoals het opschonen van Workflow entries, […]