Merge copies of a shared workbook

In the Excel Web App, available in Windows Live or with Microsoft SharePoint 2010 technology, multiple users can edit data in a worksheet in the browser at the same time.Read a blog post or try Office 2010! When a shared workbook is updated by other users, and you want to compare the changes that they […]

Connecting the CQWP without changing ItemStyle.xsl

I found this article on Brendon Schwart’s blog. Reading over articles using the Content Query Web Part (CQWP) to connect your XSLT styles by putting a reference in the ItemStyle.xsl file is a good idea, but it still modifies the Out of the Box (OOB) ItemStyle.xsl.  In many cases, in large companies you can’t change […]

SharePoint 2007 – Instellen als standaard Mijn site

De eerste keer dat u op Mijn site klikt, wordt uw Mijn site en de bijbehorende URL gemaakt. U kunt dan op Mijn site informatie over uzelf presenteren, zoals uw talenten en werkzaamheden, uw relaties met collega’s en de groepen en distributielijsten waartoe u behoort. In Microsoft Office programma’s zoals Outlook en Word, hebt u […]

SharePoint 2010 – Features

Op zoek naar een goede beschrijving van de features in SharePoint 2010, kwam ik op deze site van Microsoft terecht. De features worden kort beschreven en vervolgens wordt via een video ondersteunt. site:http://sharepoint.microsoft.com/en-us/product/Pages/Features.aspx

Re-parenting a SharePoint Designer workflow to a different list

Op Andrew Noon’s Blog vond ik onderstaande post over het kopieren of verplaatsen van een SharePoint workflow. Before I start there is a good guide to transforming a SharePoint Designer workflow to a visual studio .net workflow here: Porting SharePoint Designer Workflows to Visual Studio.  This will allow you to package a workflow up as a […]

Claims Based Identity explained

Claims Based Identity maakt het mogelijk om online op een uniforme manier te authenticeren. Je kunt je op verschillende plekken op internet aanmelden met hetzelfde ID, in plaats van je op iedere website weer opnieuw, met een andere ID, te moeten aanmelden. Het wordt steeds meer gebruikt op internet. Denk hier bijvoorbeeld aan Google, Facebook, […]