Create your own Visual Studio Code snippets

Code snippets are templates that make it easier to enter repeating code patterns, such as loops or conditional-statements. In Visual Studio Code, snippets appear in IntelliSense (Ctrl+Space) mixed with other suggestions, as well as in a dedicated snippet picker (Insert Snippet in the Command Palette). There is also support for tab-completion: Enable it with “editor.tabCompletion”: “on”, type […]

OWSSVR.dll in SharePoint 3.0 benutten

Sinds v1 van SharePoint Team Services, heeft Microsoft OWSSVR.dll gebruikt om functies van SharePoint aan te roepen. Met de integratie van Web Services v2 wordt deze behoeft deels verouderd en in v3 nog meer.

SPBase Permissions

Een overzicht van de SharePoint SPBasePermissions voor het maken van aangepaste SharePoint machtigingsniveaus. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.sharepoint.spbasepermissions.aspx 

Web part verwijderen van een pagina

Je kunt FeatureActivating gebruiken om een web part toe te voegen aan een SharePoint pagina. Om een webpart te verwijderen kun je FeatureDeactivating gebruiken. Hieronder een voorbeeld om een webpart met de titel “Dossiers” te verwijderen van de Default.aspx pagina.

SharePoint MembersWebPartDisplayType

Displays members of a WebPartZone in a document workspace home page. Membership is displayed as a list, by using the SPList class. WebUserGroups – Indicates that the member of a WebPartZone is in the collection of user objects that are explicitly assigned permissions to access the Web site.     WebMemberGroup – Indicates whether this site […]

Wijzig default view van kalender lijst

In sommige gevallen wil je de default weergave van een kalender wijzigen. In onderstaand geval wordt dit aangepast in de listdefinitie van de kalender lijst. De aanpassing gebeurt met de paramaeter DefaultBaseView. Door deze parameter op TRUE te zetten wordt de view als standaard ingesteld, met FALSE niet. Ga naar je de weergave die je […]

View list webpart toevoegen aan custom sitedefinition

Wanneer je een sharepoint list wilt toevoegen aan je custom site definition, bijvoorbeeld ‘taken’ kan je onderstaande code toevoegen aan je onet file. Toon de lijst met een bepaalde weergave ‘Mijn Acties’ (BaseViewID =2 ) Toon de lijst met een aangepaste title

copy notepad++ text with formatting?

Ik was op zoek naar een manier om mijn code van Notepad++ inclusief opmaak te kopieren naar Microsoft Word. Blijkt dat dit gewoon standaard in Notepad++ zit. Origineel antwoord komt van Paris Polyzos in deze post. Hieronder een screenshot van Notepad++. Selecteer het menu Plugins – NppExport – Copy HTML to clipboard En hoe de opgemaakte […]