Fix image previews en thumbnails in explorer op Windows 7

Normaal gesproken worden afbeeldingen in windows verkenner weergegeven als thumbnail. wanneer je klikt op (alt + p) wordt een grotere weergave getoond in het preview panel. Maar om een of andere reden, kreeg ik alleen het standaard icon te zien in de verkenner weergave en in het  preview panel. Om de afbeelding te bekijken moet […]

SharePoint Gegevensblad weergave en Office 2010 64-bit

Symptomen In SharePoint 2010 werkt de gegevensbladweergave niet SharePoint gebruikers zien een foutmelding ‘De lijst kan niet worden weergegeven in de gegevensweergave’ of de ‘The list cannot be displayed in Datasheet view’ Wanneer je de nieuwe 64-bit versie van Microsoft Office 2010 hebt geïnstalleerd, dan heb je waarschijnlijk ook onderstaande foutmelding gekregen wanneer je probeert […]

SharePoint 2007 The resource cannot be found

Na een content verplaatsing van een site, wordt er bij het openen van de site een foutmelding gegeven: Server Error in ‘/’ Application.——————————————————————————–The resource cannot be found. Description: HTTP 404. The resource you are looking for (or one of its dependencies) could have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.  Please review […]

Wat te doen als de SharePoint Inhoud en Structuur beheren niet meer werkt

We maken uitgebreid gebruik van de Publishing functie in onze SharePoint 2007 sites. Na een content move met de tool DocAve van AvePoint werd een belangrijke siteverzameling ontoegankelijk. Het was niet meer mogelijk pagina-indelingen te wijzigen in de pagina bibliotheek en konden geen nieuwe publicatie pagina’s meer aanmaken. Bovendien was het ook niet meer mogelijk […]

Updates zijn momenteel niet toegestaan bij GET-aanvragen

Wanneer ik naar _layouts/AreaNavigationSettings.aspx ga, krijg ik onderstaande foutmelding: Updates zijn momenteel niet toegestaan bij GET-aanvragen. U kunt updates bij GET-aanvragen toestaan door de eigenschap AllowUnsafeUpdates op SPWeb in te stellen.   at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.SetWebMetainfo(String bstrUrl, Object varMetainfo)     at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.SetWebMetainfo(String bstrUrl, Object varMetainfo)   Geen Oplossing Een oplossing heb ik nog niet gevonden. Een corrupte subsite […]

SharePoint Invalid Characters

Volgens KB-artikel 905231, heeft SharePoint zeer specifieke tekens gereserveerd die ongeldig zijn voor gebruik in site namen, subsitenamen, groepsnamen , foldernamen en documentnamen. Dit wordt vaak over het hoofd gezien door de SharePoint-gebruikers. Ik vermoed dat veel eindgebruikers zich niet eens bewust van deze informatie. Hoe kunnen gebruikers hiervan bewust zijn wanneer SharePoint gebruikers toestaan […]

Content and Structure page not working

Als ik Inhoud en structuur open, krijg ik een foutemelding. Kan deze actie niet voltooien.Probeer het opnieuw. Joseph Amen heeft een oplossing voor het probleem Klik op Alle site-inhoud weergeven (_layouts / viewlsts.aspx) Klik een voor een op alle lijsten (probeer aankondigingen eerst) wanneer je de lijst niet kunt openen, heb je de veroorzaker gevonden. […]