Updates zijn momenteel niet toegestaan bij GET-aanvragen

Wanneer ik naar _layouts/AreaNavigationSettings.aspx ga, krijg ik onderstaande foutmelding:

Updates zijn momenteel niet toegestaan bij GET-aanvragen. U kunt updates bij GET-aanvragen toestaan door de eigenschap AllowUnsafeUpdates op SPWeb in te stellen.   
at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.SetWebMetainfo(String bstrUrl, Object varMetainfo)    
at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.SetWebMetainfo(String bstrUrl, Object varMetainfo)
 

Geen Oplossing

Een oplossing heb ik nog niet gevonden.

Een corrupte subsite kan de oorzaak hiervan zijn, probeer via de site-instelling “site hierarchie beheren” de corrupte site te achterhalen.