SharePoint 2007 The resource cannot be found

Na een content verplaatsing van een site, wordt er bij het openen van de site een foutmelding gegeven:

Server Error in ‘/’ Application.
——————————————————————————–
The resource cannot be found.

Description: HTTP 404. The resource you are looking for (or one of its dependencies) could have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.  Please review the following URL and make sure that it is spelled correctly.

Requested URL: /werkplaatsen/Pages/default.aspx

Oplossing

In mijn geval was de oplossing eenvoudig: wijzig de masterpage (hoofdpagina) naar een geldige optie. (Deze stond nu ingesteld op de oude masterpage)