Web part verwijderen van een pagina

Je kunt FeatureActivating gebruiken om een web part toe te voegen aan een SharePoint pagina.
Om een webpart te verwijderen kun je FeatureDeactivating gebruiken.

Hieronder een voorbeeld om een webpart met de titel “Dossiers” te verwijderen van de Default.aspx pagina.

    public override void FeatureDeactivating(SPFeatureReceiverProperties properties)
    {
      SPWeb web = properties.Feature.Parent as SPWeb;
      SPFile page = web.RootFolder.Files["default.aspx"];
      SPLimitedWebPartManager wpmShared = page.GetLimitedWebPartManager(PersonalizationScope.Shared);
      List<WebPart> partsToProcess = new List<WebPart>();
      foreach (WebPart part in wpmShared.WebParts)
      {
         if (part.Title == "Dossiers")
         {
           partsToProcess.Add(part);
         }
      }

      foreach (WebPart webPart in partsToProcess)
      {
         wpmShared.DeleteWebPart(webPart);
      }   

      page.Update();
    }