View list webpart toevoegen aan custom sitedefinition

Wanneer je een sharepoint list wilt toevoegen aan je custom site definition, bijvoorbeeld ‘taken’ kan je onderstaande code toevoegen aan je onet file.

    <Lists>
      <List
      FeatureId="00BFEA71-A83E-497E-9BA0-7A5C597D0107"
      Type="107"
      Title="Acties"
      Url="$Resources:core,lists_Folder;/$Resources:core,tasks_Folder;"
      />
    </Lists>

Toon de lijst met een bepaalde weergave ‘Mijn Acties’ (BaseViewID =2 )

     <View List="$Resources:core,lists_Folder;/$Resources:core,tasks_Folder;" BaseViewID="2" WebPartZoneID="Left" WebPartOrder="2" />

Toon de lijst met een aangepaste title

     <View List="$Resources:core,lists_Folder;/$Resources:core,tasks_Folder;" BaseViewID="2" WebPartZoneID="Left" WebPartOrder="4">
       <![CDATA[
       <webParts>
         <webPart xmlns="http://schemas.microsoft.com/WebPart/v3">
          <metaData>
           <type name="Microsoft.SharePoint.WebPartPages.XsltListViewWebPart, Microsoft.SharePoint, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" />
           <importErrorMessage>Kan dit webonderdeel niet importeren.</importErrorMessage>
          </metaData>
          <data>
<properties>
<property name="Title" type="string">Mijn Acties</property>
           </properties>
          </data>
         </webPart>
        </webParts>
       ]]>
     </View>