Aangepaste weergave maken voor een standaard lijst definitie

In deze post wordt beschreven hoe je een aangepaste weergave kunt maken  voor een standaard SharePoint lijst. In hoofdlijnen komt het hier op neer:

  1. Maak een nieuwe feature
  2. Maak een nieuwe feature event receiver
  3. maak een listinstance gebaseerd op de standaard SharePoint lijst
  4. In de eventreceiver plaats je de code voor het maken van de view
 
// Bepaal huidige site 
SPWeb web = properties.Feature.Parent as SPWeb; 

// Selecteer de lijst waar de weergave gemaakt moet worden 
SPList list = web.Lists["Projectberichten"]; 

// Maak een verzameling van alle bestaande views S
PViewCollection allviews = list.Views; 

// Naam van nieuwe weergave string 
viewName = "Alleen titel"; 

// Definieer collectie van velden die getoond moeten worden in de weergave 
System.Collections.Specialized.StringCollection viewFields = new System.Collections.Specialized.StringCollection(); 

// Velden die toegevoegd moeten worden viewFields.Add("Title"); 
// Filter voor Query 
string viewQuery = "<where><gt><fieldref name="ID" /><value type="Counter">0</value></gt></where>"; 

// usage: 
// allviews.Add(viewname, viewFields, viewQuery, rowlimit, paging, Makeviewdefault; 
// Weergave toevoegen aan de 
allviews.Add(viewName, viewFields, viewQuery, 100, true, false);