Get all feature of a given solution package

Voor een bepaald installatie script, heb ik een overzicht nodig van alle features die bij een solution package horen. Ik heb hiervoor het script “Get features grouped by solution package” van Bram de Jager aangepast.

Hier onder het script;

$name = "<name of solution package>"
$sol = Get-SPSolution $name -ErrorAction SilentlyContinue
foreach ($grp in Get-SPFeature | where {$_.SolutionID -eq $sol.id} | Group-Object SolutionId) {
  Write-Host $sol.Name '(ID:' $sol.ID '), Count:' $grp.Count
  foreach ($fd in $grp.Group | sort DisplayName ) {
    Write-Host $fd.DisplayName '-' $fd.Id '(' $fd.Scope ')'
  }
  Write-Host
}