De Vereiste functie is niet voor dit kolomtype ingeschakeld

Bij het inrichten van een nieuwe site collectie waarbij ik een Beheerde metagegevens kolom wilde toevoegen kreeg ik de volgende melding:

De Vereiste functie is niet voor dit kolomtype ingeschakeld.

image

Op een andere site collectie werkte dit zonder problemen, maar na het vergelijken van alle features kon ik geen verschillen meer vinden.

Nu blijkt dat niet alle features netjes in die lijst staan en dat je deze feature met een PowerShell commando kan activeren.:

$FeatureName = "TaxonomyFieldAdded"
$FeatureID = Get-SPFeature | where { $_.DisplayName -like $FeatureName }
Enable-SPFeature -Identity $FeatureID.id -Url http://sitecollectie

Hierna kon ik de kolom zonder problemen toevoegen.

Bron: Managed Metadata Service – The required feature is not enabled for this column type