Wijzig de PowerShell CurrentUICulture

Op een van mijn projecten gebruik ik SharePoint met een Nederlandse languagepack. Wanneer ik SharePoint managed shell gebruik draait deze in de Engelse context. En wanneer ik PowerShell code heb die afhankelijk is van de taal resources dan geeft dit problemen.

Bijvoorbeeld het wijzigen van een List.Title. Deze kan ik via de UI prima wijzigen. Maar via PowerShell blijft de Engelse titel getoond. Na een IISreset lijkt dit opgelost, maar na een volgende refresh van de pagina, worden de originele titels weer weergegeven.

De oplossing hiervoor is om PowerShell CurrentUICulture in te op de site waar mee gewerkt wordt.

#Ensure the PowerShell process is running the same culture as SPWeb is created with
$web = Get-SPWeb "http://win-l2sfc3oetnn"
[int]$lcid = $web.Language
$culture = new-object "System.Globalization.CultureInfo" $lcid
[System.Threading.Thread]::CurrentThread.CurrentUICulture = $culture