Joomla 1.6 Admin password resetten

Met onderstaande MySQL query kan je het Joomla Administrator password herstellen.

Deze methode werkt zowel voor Joomla 1.5 en Joomla 1.0.x

UPDATE `jos_users` SET `password` = MD5( 'new_password' ) WHERE `jos_users`.`username` = "admin" ;